Januari

Donald Trump

Nja, inte ens i sina värsta stunder kan man beskylla Maja för att försätta sig i de blåsväder Mr President allt som oftast befinner sig i…

Men frisyren tycks de ha gemensamt ?